Samtal och rundvisning när regionen kom på besök

Sorterad i Nyheter, Sjukvårdspolitik, Vårdcentral av på augusti 25, 2015

Politiker från Västra Götalandsregionen besökte Bergsjön Vårdcentral för ett samtal. Från vänster Torbjörn Colling politisk sekreterare,  Linn Brandström ledamot i regionfullmäktige, Marith Hesse ordförande för NU-sjukvården och Martin Andréasson ledamot i regionstyrelsen. Politiker från Västra Götalandsregionen besökte Bergsjön Vårdcentral för ett samtal. Från vänster Torbjörn Colling politisk sekreterare, Linn Brandström ledamot i regionfullmäktige, Marith Hesse ordförande för NU-sjukvården och Martin Andréasson ledamot i regionstyrelsen.

Vi gästades nyligen av fyra politiker som hört talas om Bergsjön Vårdcentral och undrade om de fick komma på besök. De ville höra våra åsikter om hur vården ska bedrivas och de regler som rör verksamheten.

Det var fyra politiker från Västra Götalandsregionens styrelse, det vill säga regionens ledande politiska förvaltningsorgan som var nyfikna på hur vi arbetar. De hade hört att Bergsjön Vårdcentral driver en väl fungerande verksamhet i ett utsatt område.
Politikerna som samtliga var kunniga och väl insatta i sjukvårdspolitik togs emot av bland andra verksamhetschef Christer Andersson:
– Det var väldigt stimulerande att få en direktdialog med de högsta folkvalda i regionen, säger Christer Andersson.

Ville veta vår syn på kraven för vårdgivare
Politikerna som samtliga representerar Moderaterna ville veta hur vi ser på Krav- och kvalitetsboken som reglerar hur vård inom Västra Götalandsregionens Primärvård ska bedrivas. De ville även föra en diskussion om hur förutsättningarna kan utvecklas i framtiden, berättar Christer Andersson:
– De ville lägga mer fokus på hur vi ska jobba och ha mindre detaljstyrning, vilket jag tycker låter bra.

Bad om inbjudan till invigningen
Efter samtalet fick regionpolitikerna en rundvisning på platsen där vi bygger vår nya moderna vårdcentral. Den nya byggnaden imponerade ordentligt på regionens representanter som bad oss att skicka inbjudan till invigningen nästa år. Vilket vi såklart lovade.

Politikerbesök från Västra Götalandsregionen, Martin Andréasson ledamot i regionstyrelsen, Marith Hesse ordförande för NU-sjukvården, Linn Brandström ledamot i regionfullmäktige och Torbjörn Colling politisk sekreterare. Samt Christer Andersson verksamhetschef.

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarfunktionen är stängd