Om bloggen

Bergsjön är fantastiskt med många fördelar och problem som finns överallt, men det finns även de som är unika för området. Vi kommer berätta vår syn och våra erfarenheter av dem. 

Vi som skriver här arbetar själva på vårdcentralen och berättar från sin egen synvinkel. Alla ska kunna berätta och skriva så som det är, och känna att det är viktigt att få göra det. Här kan vi gemensamt berätta det som är bra, och dåligt, med livet och arbetet på vår vårdcentral.

Vi kommer berätta om den nya byggnaden för Bergsjön vårdcentral och BVC. Hur den kommer påverka och förbättra servicen får våra patienter. Ni kan här följa projektet och steg för steg se utvecklingen.

Eftersom vi är en del av samhället tycker vi att det är viktigt att få med fler synvinklar och åsikter. Därför kommer vi uppmuntra andra skriva gästinlägg eller bli intervjuade. Allt för att ni ska få ta del den täta väven vi är en viktig del av.

Läs oss och lär känna oss här på bloggen.

 

Sekretess

Här på vår blogg skriver vi om allmänna frågor om vår verksamhet och vad vi arbetar med. Vi vill gärna ha era åsikter och kommentarer på det vi skrivit och berättat men vi vill att alla håller sig till vissa regler:

    • Lämna aldrig ut privat information som till exempel personnummer. Vi kan inte svara på frågor som gäller enskilda personer, innehåller personliga uppgifter och medicinska frågor av privat slag. Har du personliga frågor eller frågor om din hälsa hänvisar vi till den vårdenhet där du är listad, Mina vårdkontakter och 1177.se.

 

    • Nötkärnan Vård och Omsorg ansvarar för svar och inlägg som vi skriver, medan om någon annan svarar på en fråga tar vi inte ansvar för det.

 

    • Vi tar bort inlägg som innehåller känsliga uppgifter, samt inlägg som är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer eller på annat sätt inte bedöms höra hemma här. Det betyder att vi tar bort inlägg som innebär påhopp på person eller organisation eller om någon uppmuntrar till skadligt beteende i någon form. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort saker som skrivs i ett uppenbart marknadsföringssyfte som inte har Nötkärnan vård och omsorg som avsändare.

 

  • Om en användare upprepade gånger skriver inlägg som bedöms kränkande, skadliga, stötande och så vidare, kommer användaren att uteslutas från sidan. Vi uppmanar dessutom alla till att anmäla kommentarer som kan tänkas strida mot personuppgiftslagen eller inte följa våra riktlinjer ovan.