Coronavirus Covid-19

Sorterad i Allmänmedicin, Artiklar, Bergsjön, Egenvård, Göteborg, Vårdcentral av på mars 19, 2020

Det pågår smittspridning av coronaviruset i Sverige. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Sjukdomen kallas för covid-19. Folkhälsomyndigheten uppmanar att om man har symptom eller är över 70 år så skall man undvika sociala kontakter.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

  • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Vanliga symtom på covid-19

  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • halsont
  • huvudvärk
  • muskel- och ledvärk
  • illamående

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat.

Du kan läsa mer och följa utvecklingen på  www.1177.se  www.krisinformation.se och www.folkhalsomyndigheten.se

Kommentarfunktionen är stängd