Antibiotika – så ligger det till

Sorterad i Allmänmedicin, Bergsjön, Göteborg, Läkare av på januari 16, 2017

Antibiotika har funnits sedan 1930-talet och används för att bekämpa infektioner orsakade av bakterier. Användandet har under åren hållt en stadig ökning, vilket har skapat en utbredd resistensutveckling hos flera bakteriegrupper. Därför har man i Sverige sedan en tid tillbaka ett uttalat mål att sänka antalet antibiotikbehandlingar, något vi på Bergsjön Vårdcentral jobbar hårt med.

Först och främst; Vad är antibiotika?

Antibiotika är ett samlingsbegrepp för en grupp olika läkemedel, däribland penicillin som är den vanligast förekommande typen av antibiotika. Gemensamt för de olika läkemedlen är att de används som behandling för att bekämpa infektioner orsakade av bakterier.

Antibiotika har funnits sedan 1930-talet och har sedan dess använts allt mer.

Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens innebär att bakterierna som ska reagera på antibiotikan har utvecklat en motståndskraft, vilket innebär att de inte slås ut av behandlingen.

En vanlig missuppfattning är att man som människa kan utveckla antibiotikaresistens, men begreppet syftar alltså till den utveckling vi sett hos vissa bakteriegrupper, i samband med det ökade antibiotikaanvändandet.

Varför vill man minska antibiotikaanvändandet?

Det finns två huvudorsaker till att minska antibiotikaanvändandet; dels för att förhindra och motarbeta utvecklingen av resistenta bakterier, men även för att förhindra att störa kroppens egen bakterieflora.

Det finns många olika sorters bakterier i en människa, både bra och dåliga. Olika läkemedel har olika påverkan på dessa bakterier. Till exempel finns det antibiotika med ett så kallat “smalt spektrum”, som enbart påverkar de bakterier som orsakat sjukdom. Det finns också antibiotika med ett så kallat “brett spektrum”, som påverkar och slår ut en större del av bakterierna i kroppen – även de naturligt förekommande i till exempel tarmen.

I många fall går en infektion över av sig själv, utan behandling av antibiotika och för att inte gynna utvecklingen av resistenta bakterier, har man i Sverige sedan flera år ett uttalat mål att minska förskrivningen av antibiotika.

Hur jobbar vi på Bergsjön Vårdcentral med att minska antalet antibiotikabehandlingar?

Det viktigaste är att vi läkare gör noggranna bedömningar av varje person som söker med infektionssymtom. Det viktigaste instrumentet för att göra en bra bedömning är en skicklig läkare som är van vid att träffa sjuka människor och som har god medicinsk kompetens.

Vid osäkerhet kan provtagning av olika slag vara en hjälp för att komma fram till rätt diagnos.

I läkargruppen vid Bergsjön Vårdcentral arbetar vi kontinuerligt med fortbildning och erfarenhetsutbyte, det är viktigt att antibiotika används enbart när det verkligen behövs. Detta arbete har hittills bidragit till en minskning av antibiotikaanvändningen per 100 listade med ca 22% mellan 2014-2015.

Kommentarfunktionen är stängd