Nu får du en fast läkare

Sorterad i Bergsjön, Göteborg, Läkare, Nyheter, Patienter, Schema, Vårdcentral av på augusti 31, 2018

Från och med måndag 3/9 kommer alla som är listade på Bergsjön vårdcentral att få en fast läkare. Vi kommer att försöka lista upp alla patienter enligt hur besöksmönstret sett ut. Dvs du blir listad hos den läkare där du gjort flest besök det senaste året. Det finns flera skäl till att vi gör detta men den viktigaste anledningen är att vi vill förbättra kontinuiteten mellan patienter och läkare. Vi vet att detta är en avgörande faktor för att få hög kvalitet i det vi gör. Det skapar förutsättningar för att man som patient skall känna sig trygg i att man vet vem som är “min” läkare och detta gör i sin tur att vi som läkare får en bättre möjlighet att lära känna våra patienter och därmed ha en högre kunskap kring respektive persons olika problem.

Det kommer även fortsättningsvis att vara drop-in för att komma till läkare men vi vill att ni tittar på läkarschemat så att ni kommer på den dagen när er läkare är på plats. Vi hoppas att detta skall bidra till att minska väntetiderna och detta skall bli ett jämnare flöde mellan de olika dagarna.

Vi kommer fortsättningsvis att publicera läkarscheman på vår hemsida för två veckor i taget så att det skall bli lättare att planera för ett läkarbesök.

När det gäller akuta problem, besvär som inte kan vänta tills er fasta läkare är på plats, kommer vi att fortsätta att ta hand om samma dag. Då blir det första lediga läkare och det blir ett besök som är fokuserat på det aktuella akuta problemet. Med detta menar vi samma typer av problem/besvär som man kommer till jourcentral med; tex infektioner och akut smärta (ryggskott, njurstenssmärta) bröstsmärta och andnöd.

Hälsningar

Christer Andersson
VD och Verksamhetschef Bergsjön Vårdcentral och BVC AB

Kommentarfunktionen är stängd